Πιστοποίηση από Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία.
Επάγγελμα με παρόν και μέλλον και αρκετά ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές.
Το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών με έμφαση στη πρακτική εφαρμογή και όχι μόνο στη θεωρεία.
Ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα, πάντα σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματος, τις εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση, επισκευή και την συντήρηση ιατρικών οργάνων στον τομέα των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Ειδικότερα, θα είναι ικανός να:

 • Συμμετέχει στην κατασκευή ιατρικών οργάνων
 • Συναρμολογεί ιατρικά όργανα
 • Εγκαθιστά ιατρικά όργανα διαφόρων τύπων, συνδέει ή να αποσυνδέει συσκευές
 • Θέτει σε ετοιμότητα λειτουργίας διάφορα ιατρικά όργανα και εργαλεία
 • Ελέγχει τα ιατρικά όργανα για την ορθή λειτουργία τους
 • Επισκευάζει και συντηρεί ιατρικά όργανα

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας μπορεί να βρει άμεσα εργασία στους εξής τομείς:

 • Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Θεραπευτήρια, ιατρεία
 • Τεχνικά Τμήματα των Ιδιωτικών Κλινικών
 • Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Μικρομεσαίες ή Μεγάλες Βιομηχανίες ή Εργοστάσια Παραγωγής Ιατρικών Οργάνων
 • Εμπορικές Αντιπροσωπείες και Καταστήματα Πώλησης Ιατρικών Οργάνων ή δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση στο χώρο επισκευής μηχανημάτων υγείας.

Η φοίτηση είναι συνολικά 7 μήνες, επιμερισμένη σε τρία (3) μέρη θεωρητικής , εργαστηριακής κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.
Αναλυτικά 420 ώρες θεωρεία και εργαστήριο, 112 ώρες πρακτική στο αντικείμενο και επιπλέον 112 ώρες πρακτική σε εξειδικευμένα μηχανήματα ιατρικής τεχνολογίας.

Μαθήματα ειδικότητας

 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ