Το PostGraduate Diploma in Shipping είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης όλων των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προάγουν το όραμά τους και τους στόχους της εταιρείας.

Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει οποιαδήποτε θέση ευθύνης σε μία εταιρεία στον χώρο της ναυτιλίας ή των μεταφορών.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ

Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στα Ναυτιλιακά έχει πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που θα εργαστεί.

Γνωρίζει

 • την πολυμορφία της αγοράς ναυλώσεων και την αποδοτική ικανοποίηση των αναγκών του ναυλωτή
 • τις μεθόδους διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στο γραφείο ή στο πλοίο μίας ναυτιλιακής εταιρείας
 • τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά πλοίων και τους τρόπους φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια
 • την λειτουργία των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών

Κατανοεί

 • την ναυτασφαλιστική πρακτική και την λειτουργία της σε ένα πολιτικοοικονομικό πλαίσιο,
 • τον τρόπο παροχής υπηρεσιών logistics σε όλα τα στάδια της μεταφοράς φορτίων
 • τον τρόπο οργάνωσης και δομής των ναυτιλιακών εταιρειών
 • την λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός πλοίου σε εφόδια και ανθρώπινο δυναμικό

Είναι ικανός/η να

 • υπολογίζει τα κόστη ναύλωσης ενός πλοίου στη σύγχρονη αγορά
 • συμπληρώνει τις απαραίτητες φόρμες και ναυτιλιακά έγγραφα
 • οργανώνει τα διάφορα στάδια μίας τροφοδοτικής αλυσίδας (supply chain)
 • διοικεί αποτελεσματικά τα στελέχη των τμημάτων μίας ναυτιλιακής ή ένα πολυεθνικό πλήρωμα πλοίου

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ναυτιλία απευθύνεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ναυτιλιακές τους γνώσεις και να εργαστούν σε άλλα τμήματα από αυτά στα οποία τώρα υπηρετούν, σε αξιωματικούς Ε.Ν. οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν την καριέρα τους ως ανώτερα στελέχη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε ναυτιλιακά επαγγέλματα προερχόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, όπως, νομικοί, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι, ναυπηγοί, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες κ.ά, και νέοι που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία.

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ναυτιλία απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν:

 • ένα επάγγελμα με προοπτικές
 • αλλαγή της επαγγελματικής τους κατεύθυνσης
 • πιστοποίηση της εμπειρίας τους στον κλάδο της ναυτιλίας

μέσα από την απόκτηση Πιστοποιημένων & Εξειδικευμένων γνώσεων

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής για σπουδές στη Ναυτιλία στο MCA:

 • απόφοιτοι ΑΕΙ /ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Εργαζόμενοι/ στελέχη/ Ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες
 • Φοιτητές και Πτυχιούχοι ΑΕΝ-ΑΔΣΕΝ, ΣΝΔ.
 • Αξιωματικοί Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων και απόφοιτοι Λυκείου με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Δυνατότητα επιπλέον Πιστοποίησης στα Ναυτιλιακά

Παράλληλα με το Postgraduate Diploma in Shipping, οι σπουδαστές μπορούν να πιστοποιηθούν από το Institute of International Nautical Studies και σε άλλα 35 προγράμματα στον ναυτιλιακό τομέα. Τα προγράμματα πιστοποίησης διατίθενται και σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και φοιτητές.

Ενδεικτικά μπορούν να πιστοποιηθούν στους εξής τομείς:

 • MLC – Maritime Labour Convention
 • ISM – International Safety Management Code
 • ISPS – International Ship & Port Facility Security Code

Διάρκεια προγράμματος: 1 έτος

Κόστος προγράμματος: 2.500 (μπορεί να εξοφληθεί σε 3 δόσεις)