Προγράμματα ΚΕΕΕ

To K.E.K. ΚΡΗΤΗ σας ενημερώνει για το ΝΕΟ έργο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» που περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα.

Ενέργειες των προγραμμάτων

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική 5 συνεδριών
 • Κατάρτιση 100 ωρών σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 500€. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα καταρτισθούν

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα
 • Μικτή Κατάρτιση (blendedlearning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης (ΤΠΕ)
 2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών κινητών συσκευών
 3. Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
 4. προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 5. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων
 6. Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής
 7. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων socialmediamarketing
 8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ

 • dummyΕφ. Πολεμιστών 103 & Ξέπαππα
       Τ.Κ. Παχιανών 73136 Χανιά

 • dummy+30 28210 96140

 • dummy+30 28210 96140

 • dummy info@kek-kriti.gr

Ενημερωτικό δελτίο

Πληκτρολογήσετε ηλεκτρονική διεύθυνση για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Υποχρεωτικόπεδίο.

Search