Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Οι εργαζόμενοι που έχουν κάνει αίτηση και έχουν εγκριθεί στο μητρώο Α και Β που επισυνάπτονται, μπορούν  να προχωρήσουν σε επιλογή προγράμματος στα παρακάτω αντικείμενα της 3ΜpLAN ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:  

Για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:  

 

Βήμα 1ο :

 1. https://www.voucher.gov.gr/  

 2. Ανακοινώσεις  Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Εργαζόμενους Ωφελούμενους

Στη συνέχεια αναζητούμε τα διαθέσιμα προγράμματα της 3M PLAN AE :

 • Θεματική Κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ à Θεματική Υποκατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: PUBLIC SERVICES AND BUSINESS ORGANIZATIONS - Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΔΥ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων à επιλέγω πάροχο 3M PLAN AE.

 • Θεματική Κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣà Θεματική Υποκατηγορία: ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑà Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: ΣΤΕΛΕΧΟΣ E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETINGà επιλέγω πάροχο 3M PLAN AE.

 • Θεματική Κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣà Θεματική Υποκατηγορία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥà Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: ADMINISTRATIVE SUPPORT - Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕà επιλέγω πάροχο 3M PLAN AE.

 • Θεματική Κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣà Θεματική Υποκατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETINGà Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: DIGITAL AND NETWORKING SKILLS - Στέλεχος Ψηφιακών Δεξιοτήτων Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές Στον Χώρο Εργασίας (Social Media) à επιλέγω πάροχο 3M PLAN AE.

 • Θεματική Κατηγορία: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣà Θεματική Υποκατηγορία: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣà Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT -  Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεωνà επιλέγω πάροχο 3M PLAN AE.

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές για την Γ΄ΦΑΣΗ μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα σε αίτηση

 

 

Δ.Υ.Π.Α: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

 

H 3MPLAN A.E. είναι πάροχος κατάρτισης με ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΚΕΚ - ΚΡΗΤΗ (Εφέδρων Πολεμιστών 103- τηλ. 28210 96140)

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε

150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αντικείμενα κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος:

 Ο ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους είναι 80 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης.

 

Η 3MPLAN A.E. προτείνει τα παρακάτω εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης:

 

 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING

 • ADMINISTRATIVE SUPPORT - Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ

 • DIGITAL AND NETWORKING SKILLS - Στέλεχος Ψηφιακών Δεξιοτήτων Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές Στον Χώρο Εργασίας (Social Media)

 • PUBLIC SERVICES AND BUSINESS ORGANIZATIONS - Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΔΥ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

 • DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT - Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 •  Να είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.

 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης.

 ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Γ’ ΦΑΣΗΣ από 4/03/2023

 Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

Πανελλαδική Ενημέρωση: 216 000 9000 | 801 11 25 800 , https://www.masterkek.gr/ και https://www.3mplan.gr/

 Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

eu1.jpg

ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ

 • dummyΕφ. Πολεμιστών 103 & Ξέπαππα
       Τ.Κ. Παχιανών 73136 Χανιά

 • dummy+30 28210 96140

 • dummy+30 28210 96140

 • dummy info@kek-kriti.gr

Ενημερωτικό δελτίο

Πληκτρολογήσετε ηλεκτρονική διεύθυνση για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Υποχρεωτικόπεδίο.

Search