Κοινοφελής εργασία σε Δήμους
8μηνης διάρκειας για 36.500 ανέργους

Είστε επιτυχών/ουσα;

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, του ΟΑΕΔ, μέσω των οποίων θα προσληφθούν ωφελούμενοι σε Δήμους της χώρας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης ενδεικτικά δύναται να είναι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες :

Θεματικό αντικείμενο

 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Πρόληψη φυσικών καταστροφών
 • Πρώτες βοήθειες
 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες:

Θεματικό Αντικείμενο

 • Εργασίες Καθαρισμού
 • Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας
 • Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου
 • Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
 • Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική απασχόληση και συμβουλευτική, ενώ οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση προσόντων. Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται έως 150 ώρες.

Δικαιολογητικά συμμετοχής ωφελουμένων: 

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα κατάρτισης - πληροφορικής, οφείλει να προσκομίσει:
 • Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται σε συγκεκριμένο Δήμο
 • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη δράση

 

ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ

 • dummyΕφ. Πολεμιστών 103 & Ξέπαππα
       Τ.Κ. Παχιανών 73136 Χανιά

 • dummy+30 28210 96140

 • dummy+30 28210 96140

 • dummy info@kek-kriti.gr

Ενημερωτικό δελτίο

Πληκτρολογήσετε ηλεκτρονική διεύθυνση για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Υποχρεωτικόπεδίο.

Search